Обект в Ярема

За проекта
Изграждането на отоплителната инсталация е с арматура на HERZ. В жилището са предвидени четири компактни разпределителя с по 4-5 отоплителни кръга + циркулация за БГВ + буфер. Общо шест циркулационни помпи. Управлението на тези кръгове ще се извършва от PellasX REVO с котел BLACKSMITH. За целта на прецизното управление ще бъдат инсталирани и два допилнителни модула В и С + Lambda контрол(опримизиране на горивния процес) и EcoNet(интернет контрол). Предимството на интернет контрола е, че може в реално време да се види всеки детайл от горивния процес, и отдалечено да се извърши настройка, без посещение от сервизен техник.  Температурата в помещенията  ще се следи от EcoSter TOUCH(стаен термостат с цветен и тъч дисплей).