Обект в с. Доспей

За проекта
Изграждането на отоплителната инсталация е с арматура на HERZ. Тръбите са с Al-вложка. Отоплението е с пелети. Радиатори GLOBAL. 2ет. е захранет от 1ет. като тръбите вървят по тавана и излизат директно под самия вентил на радиатора. По този начин са избегнати тръби по стените защот основно той се ползва.