Обект в Сливница-котелно

За проекта
Изграждането на отоплителната инсталация е с арматура на HERZ. В жилището са предвидени  БГВ + буфер. Управлението на тези кръгове ще се извършва от PellasX REVO. За целта на прецизното управление ще бъдат инсталиран модул В който ще управлява буфера и бойлера. Бойлера беше заменен след време с пластенчат топлообменник с трипътен смесител против изгаряне от прекалено топла вода.