Обект в Асеновград

За проекта
Изграждането на отоплителната инсталация е с арматура на HERZ. Тръбите са с Al-вложка. Компактен разпределител с пет отоплителни кръга и термомотори. Замисълът е във всяка стая да има механичен стаен термостат. Разпределителен електрически модул монтиран в разпеделителната кутия, ще управлява всяка една стая индивидуално, в зависимост от нужната топлоенергия. Той ще активира и деактивира котела в зависимост от зададената стайна температура. Апартамента ще се отоплява от стенен кондензен газов котел De Dietrich MPX 20/24 MI и алуминиеви радиатори GLOBAL.