TECH – Панел за управление EC-M-9r (жичен) + WIFI модул

955.00лв

TECH – Панел за управление EC-M-9r

Техническа информация

Контролен панел за управление + WiFi модул

  • кабелен контролен панел, предназначен за L-9R контролер. М-9R е устройството, което подобрява управлението на температурата в помещения с инсталирана система за подово отопление 9 серия. Това е специално решение за сътрудничество с контролера L-9-R и подготвено по такъв начин, че да се даде възможност за удобно управление на подчинените стайни регулатори в системата

Функция на контролния панел М-9R е главното устройство.

  • Тя ви позволява удобно да контролирате и редактирате работните параметри на отоплението в до 32 зони. С контролния панел на контролерите L-9R е възможно удобно да се определят работни графици, както и отделно да зададете стойността  на зададената температура. Освен това отделните зони могат да бъдат включени и изключени от панела. На дисплея на панела можете да използвате и допълнителни опции, като например задаване на дата и час, скринсейвър, будилник, програма за заключване на дисплея