280.00 лв

Безжичен стаен термостат PellasX Radio

Техническа информация
 • Режими
 • Котел/БГВ зададена температура
 • Работа на горелката
 • Почистване
 • Аларми
 • Капацитивни бутони
 • ISM радио модул
 • Ниво на горивото
 • Графици
 • LCD дисплей
 • Пълна двустранна ISM комуникация
 • Сигнализация за: аларми, ниво на горивото, почистване на горелката и поддържане на режимите на работа на контролера
 • Пестене на енергия
 • Конфигуриране на менюто на контролера от всяка стая