Разширителни модули В и С

405.00 лв

Разширителен модул В и С управление на допълнителни функции

Техническа информация

Модул В

  • Управление на буферен съд – контрол на горна и долна температура в буфера, управление на помпа за кръга котел-буфер
  • Управление на два допълнителни отоплителни кръга – помпа, трипътен вентил и стаен термостат
  • Управление на допълнителен шнек

Модул С

  • Управление на циркулационна помпа за БГВ
  • Управление на още два допълнителни кръга – помпа, трипътен вентил и стаен термостат