от 4 300.00 лв

BLACKSMITH BS-X e kомбиниран котел на пелети и твърдо гориво с мощност от 16kW до 45kW (само котел)

General Details

BLACKSMITH

 • Иновантен дизайн и компактен външен вид
 • Котел с високо КПД >90%
 • Тръбен вертикален топлообменник с турболатори
 • Система за почистване на топлообменника (осигурява постоянно добър топлообмен с водната риза)
 • Допълнителен отвор за твърдо гориво (преминаване на твърдо гориво без необходимост да се демонтира горелката)
 • 5 години гаранция на топлообменника

Цена: от 09.2021г.


4 300.00лв. – BS-16X (само котел)


4 650.00лв. – BS-24X (само котел)


5 450л.00в. – BS-32X (само котел)


6 850.00лв. – BS-45X (само котел)


 

Техническа информация

За мощност: 16kW

 • Ефективност на котела: >90%
 • Приблизителна отопляема площ: до 200m2
 • Разход на гориво: ~3.2kg/h (с горелка Pellas 26kW)
 • Присъединяване: 1 ¼
 • Капацитет на водната риза: 83dm3
 • Фукс: 160mm
 • Темп. на димните газове при норм./мин. работа: 200°C/160°C
 • Ширина: 590mm
 • Дълбочина: 705mm
 • Височина: 1330mm
 • Препоръчителна тяга на комина: 20Pa
 • Минимална височина на комина: 5m
 • Минимално сечение на комина: 250cm2
 • Допустима работна темп: 90°C
 • Минимална темп. на връщащата се вода: 46°C
 • Максимално работно налягане: 0.35MPa
 • Тестово налягане: 5bar
 • Тегло: 270kg

 

За мощност: 24kW

 • Ефективност на котела: >90%
 • Приблизителна отопляема площ: до 300m2
 • Разход на гориво: ~4.3kg/h (с горелка Pellas 35kW)
 • Присъединяване: 1 ¼
 • Капацитет на водната риза: 94dm3
 • Фукс: 160mm
 • Темп. на димните газове при норм./мин. работа: 200°C/160°C
 • Ширина: 590mm
 • Дълбочина: 705mm
 • Височина: 1430mm
 • Препоръчителна тяга на комина: 20Pa
 • Минимална височина на комина: 5m
 • Минимално сечение на комина: 250cm2
 • Допустима работна темп: 90°C
 • Минимална темп. на връщащата се вода: 46°C
 • Максимално работно налягане: 0.35MPa
 • Тестово налягане: 5bar
 • Тегло: 320kg

 

За мощност: 32kW

 • Ефективност на котела: >90%
 • Приблизителна отопляема площ: до 400m2
 • Разход на гориво: ~5.6kg/h (с горелка Pellas 35kW)
 • Присъединяване: 1 ¼
 • Капацитет на водната риза: 147dm3
 • Фукс: 160mm
 • Темп. на димните газове при норм./мин. работа: 200°C/160°C
 • Ширина: 590mm
 • Дълбочина: 680mm
 • Височина: 1805mm
 • Препоръчителна тяга на комина: 20Pa
 • Минимална височина на комина: 5m
 • Минимално сечение на комина: 250cm2
 • Допустима работна темп: 90°C
 • Минимална темп. на връщащата се вода: 46°C
 • Максимално работно налягане: 0.35MPa
 • Тестово налягане: 5bar
 • Тегло: 385kg

 

За мощност: 45kW

 • Ефективност на котела: >90%
 • Приблизителна отопляема площ: до 600m
 • Присъединяване: 1 ½ 
 • Капацитет на водната риза: 182dm3
 • Фукс: 180mm
 • Темп. на димните газове при норм./мин. работа: 200°C/160°C
 • Ширина: 790mm
 • Дълбочина: 880mm
 • Височина: 1805mm
 • Препоръчителна тяга на комина: 20-30Pa
 • Минимална височина на комина: 5m
 • Минимално сечение на комина: 250cm2
 • Допустима работна темп: 90°C
 • Минимална темп. на връщащата се вода: 46°C
 • Максимално работно налягане: 0.35MPa
 • Тестово налягане: 5bar
 • Тегло: 450kg