сертификат от тест-EKO-CK B P+Cm Pelet set 40-90 kW CZ-ENG