сертификат от тест-EKO-CK B P+Cm Pelet set 14-35 kW CZ-ENG