декларация за съответствие-blacksmith bs16-45 и Revo