Обект в кв. Бояна тавански етаж с термопомпа

За проекта
Захранването на отоплителната инсталациш ще е с термопомпа PellasX FUTURA 12.1/P10A с буферен съд 80л. Подовото отопление е направено от собственика.