TECH – Панел за управление EU-M-8e (безжичен)

TECH – Панел за управление EU-M-8e (безжичен)

SKU: TECH – EU-M-8e (безжичен) Category:
Техническа информация

През контролният панел TECH M8 може да се управлява цялата система за зоново регулиране от серията 8. Монтира се на стена, като единствено се изисква да е прекарано захранване от 230 V. Свързването с контролера TECH EU-8L се извършва по безжичен път. На дисплея са изведени показанията на всички свързани зони и всяка една от тях може да се управлява от едно място – от TECH M8.

  • контрол на температурата във всяка зона
  • задаване на режим на работа – програмен режим, в зададени часове да поддържа определената температура
  • задаване режим на работа – ръчен режим – поддържа зададената температура, докато не се смение ръчно заданието
  • скрийн сейвър – часовник
  • функция будилник
  • функция фоторамка
  • заключване с парола