420.00 лв

Интернет модул EcoNet

General Details

Усъвършенстван комукационен модул, който дава възможност за дистанционно управление на работата на пелетната горелка PellasX през интернет. Лесно достъпен през браузъра на мобилен телефон, таблет, преносим или настолен компютър. Налично е и приложение за Android и iOS. Улеснен контрол и мониторинг на параметрите и работното състояние на отоплителната система – всичко това в реално време.

Техническа информация
  • Възможност за отдалечен контрол върху параметрите на пелетната горелка PellasX чрез интернет.
  • Интуитивен интерфейс за управление.
  • Контрол на температурата.
  • Работен режим на помпи и миксери
  • Преглед на работните режими на контролера.
  • Регистриране (запаметяване) на ключовите параметри по време на експлоатация.